Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 06.06.2018

Výsledky denního trhu ČR - 06.06.2018
Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 46,11 2 168,2 0,0 102,3
2 43,58 2 737,2 1 451,8 0,0
3 42,18 2 864,5 1 257,3 0,0
4 41,30 3 271,7 0,0 890,7
5 41,00 3 291,7 0,0 1 010,9
6 43,20 2 725,0 0,0 635,3
7 52,23 3 279,3 1 897,5 0,0
8 65,67 3 392,8 1 951,2 0,0
9 67,41 3 460,7 2 000,0 0,0
10 62,71 3 482,2 2 000,0 0,0
11 56,00 3 477,7 2 000,0 0,0
12 56,10 3 578,2 2 000,0 0,0
13 60,00 3 631,8 2 000,0 0,0
14 52,36 3 615,4 2 000,0 0,0
15 51,52 3 510,6 2 000,0 0,0
16 60,00 3 457,7 2 000,0 0,0
17 54,06 3 414,3 2 000,0 0,0
18 58,40 3 363,0 2 000,0 0,0
19 61,00 3 346,5 2 000,0 0,0
20 64,76 3 274,1 1 891,9 0,0
21 60,40 3 467,8 2 000,0 0,0
22 55,00 3 287,9 2 000,0 0,0
23 51,02 2 879,1 1 688,0 0,0
24 44,35 2 614,1 1 621,5 0,0
Celkem 77 591,5 37 759,2 2 639,2
SPOT MARKET INDEX -  06.06.2018
Index EUR/MWh Změna (%)
BASE LOAD 53,77 6,52 nárůst
PEAK LOAD 58,69 7,41 nárůst
OFFPEAK LOAD 48,84 5,42 nárůst
Celkové množství ČR
MWh
BASE LOAD 77 591,5
PEAK LOAD 41 612,2
OFFPEAK LOAD 35 979,3

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)