Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 08.06.2018

Výsledky denního trhu ČR - 08.06.2018
Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 43,00 1 821,9 0,0 234,7
2 42,39 2 296,5 0,0 798,8
3 41,93 2 384,3 0,0 1 073,1
4 41,28 2 572,8 0,0 1 221,4
5 41,00 2 504,3 0,0 1 158,0
6 42,80 2 207,2 0,0 377,8
7 51,90 3 383,0 2 000,0 0,0
8 61,00 3 679,4 2 000,0 0,0
9 65,70 3 939,1 2 000,0 0,0
10 61,40 3 936,6 2 000,0 0,0
11 56,54 3 522,3 2 000,0 0,0
12 55,20 3 628,3 2 000,0 0,0
13 52,16 3 597,3 2 000,0 0,0
14 50,00 3 572,6 2 000,0 0,0
15 48,50 3 484,9 2 000,0 0,0
16 49,62 3 350,9 2 000,0 0,0
17 52,01 3 299,4 2 000,0 0,0
18 56,01 3 263,4 2 000,0 0,0
19 58,21 3 172,0 2 000,0 0,0
20 58,50 3 198,2 2 000,0 0,0
21 55,90 3 134,2 2 000,0 0,0
22 52,00 3 227,9 2 000,0 0,0
23 50,53 2 411,3 0,0 134,7
24 46,40 2 178,3 0,0 142,3
Celkem 73 766,1 32 000,0 5 140,8
SPOT MARKET INDEX -  08.06.2018
Index EUR/MWh Změna (%)
BASE LOAD 51,42 2,08 pokles
PEAK LOAD 55,32 4,12 pokles
OFFPEAK LOAD 47,51 0,40 nárůst
Celkové množství ČR
MWh
BASE LOAD 73 766,1
PEAK LOAD 41 965,0
OFFPEAK LOAD 31 801,1

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)