Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 09.06.2018

Výsledky denního trhu ČR - 09.06.2018
Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 42,40 1 806,1 148,7 0,0
2 40,03 1 905,2 219,0 0,0
3 38,88 2 025,9 0,0 56,9
4 38,17 2 217,9 0,0 309,4
5 36,80 2 133,8 0,0 143,9
6 36,51 2 076,5 0,0 29,0
7 38,12 2 198,8 0,0 217,2
8 40,87 2 312,8 0,0 3,4
9 44,50 2 623,3 0,0 71,1
10 45,00 3 194,6 1 999,9 0,0
11 42,10 3 379,7 2 000,0 0,0
12 40,30 3 387,6 2 000,0 0,0
13 38,19 3 322,8 2 000,0 0,0
14 36,43 3 143,7 2 000,0 0,0
15 35,60 3 059,2 2 000,0 0,0
16 36,17 3 028,0 2 000,0 0,0
17 38,00 2 974,9 2 000,0 0,0
18 41,70 3 019,1 1 966,0 0,0
19 47,66 2 866,0 1 934,4 0,0
20 49,60 2 088,1 72,0 0,0
21 48,80 2 229,8 73,0 0,0
22 48,00 2 355,8 72,0 0,0
23 47,20 2 250,7 0,0 246,9
24 42,50 2 201,5 0,0 147,0
Celkem 61 801,8 20 485,0 1 224,8
SPOT MARKET INDEX -  09.06.2018
Index EUR/MWh Změna (%)
BASE LOAD 41,40 19,49 pokles
PEAK LOAD 41,27 25,40 pokles
OFFPEAK LOAD 41,52 12,61 pokles
Celkové množství ČR
MWh
BASE LOAD 61 801,8
PEAK LOAD 36 087,0
OFFPEAK LOAD 25 714,8

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)