Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 14.06.2018

Výsledky denního trhu ČR - 14.06.2018
Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 42,06 2 712,6 1 550,0 0,0
2 40,75 2 351,2 1 390,9 0,0
3 39,26 2 113,3 1 011,7 0,0
4 38,59 2 212,3 846,1 0,0
5 37,08 2 247,4 1 166,9 0,0
6 38,47 2 637,5 1 550,0 0,0
7 44,25 3 040,8 1 550,0 0,0
8 52,01 3 414,8 1 550,0 0,0
9 53,90 3 116,1 1 550,0 0,0
10 49,45 3 131,5 1 550,0 0,0
11 48,00 3 115,9 1 550,0 0,0
12 46,00 3 197,9 1 550,0 0,0
13 43,25 3 224,5 1 550,0 0,0
14 40,25 3 227,0 1 550,0 0,0
15 38,51 3 098,8 1 550,0 0,0
16 39,94 3 104,6 1 550,0 0,0
17 41,74 3 291,6 1 800,0 0,0
18 45,88 3 154,2 1 800,0 0,0
19 50,01 3 037,1 1 800,0 0,0
20 51,35 3 367,0 1 800,0 0,0
21 51,22 3 312,2 1 800,0 0,0
22 49,97 3 102,2 1 800,0 0,0
23 48,68 2 780,0 1 657,8 0,0
24 43,63 2 624,8 1 508,7 0,0
Celkem 70 615,3 36 982,1 0,0
SPOT MARKET INDEX -  14.06.2018
Index EUR/MWh Změna (%)
BASE LOAD 44,76 9,10 pokles
PEAK LOAD 45,69 14,55 pokles
OFFPEAK LOAD 43,83 2,62 pokles
Celkové množství ČR
MWh
BASE LOAD 70 615,3
PEAK LOAD 38 066,2
OFFPEAK LOAD 32 549,1

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)