Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 15.06.2018

Výsledky denního trhu ČR - 15.06.2018
Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 41,67 2 647,1 1 326,9 0,0
2 40,00 2 556,7 1 070,9 0,0
3 38,80 2 646,2 886,6 0,0
4 38,84 2 755,4 798,4 0,0
5 38,89 2 857,1 893,5 0,0
6 41,50 2 654,8 1 523,7 0,0
7 49,00 2 976,1 1 648,4 0,0
8 58,92 3 205,4 1 800,0 0,0
9 62,00 3 169,5 1 800,0 0,0
10 58,70 3 344,6 1 800,0 0,0
11 56,00 3 647,3 1 800,0 0,0
12 54,49 3 749,0 1 800,0 0,0
13 51,60 3 567,8 1 800,0 0,0
14 49,84 3 446,1 1 800,0 0,0
15 47,63 3 337,0 1 800,0 0,0
16 48,20 3 199,5 1 800,0 0,0
17 48,89 3 140,6 1 800,0 0,0
18 52,02 3 020,1 1 800,0 0,0
19 55,82 2 825,6 1 800,0 0,0
20 57,00 3 089,3 1 800,0 0,0
21 55,50 2 861,5 1 800,0 0,0
22 52,91 2 865,1 1 800,0 0,0
23 52,40 2 772,7 1 800,0 0,0
24 47,70 2 666,1 1 384,1 0,0
Celkem 73 000,6 38 332,5 0,0
SPOT MARKET INDEX -  15.06.2018
Index EUR/MWh Změna (%)
BASE LOAD 49,93 11,55 nárůst
PEAK LOAD 53,52 17,14 nárůst
OFFPEAK LOAD 46,34 5,73 nárůst
Celkové množství ČR
MWh
BASE LOAD 73 000,6
PEAK LOAD 39 536,4
OFFPEAK LOAD 33 464,2

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)