Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 17.06.2018

Výsledky denního trhu ČR - 17.06.2018
Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 37,09 2 927,2 1 350,9 0,0
2 33,50 2 750,2 1 238,7 0,0
3 30,00 2 714,3 1 197,6 0,0
4 27,10 2 740,9 1 287,6 0,0
5 25,00 2 709,2 1 245,6 0,0
6 22,74 2 742,2 1 321,3 0,0
7 22,00 2 600,8 1 279,2 0,0
8 25,81 2 826,8 1 449,8 0,0
9 23,63 2 616,5 1 520,9 0,0
10 24,00 2 814,9 1 670,5 0,0
11 21,85 2 970,5 1 742,7 0,0
12 21,23 3 024,4 1 759,1 0,0
13 18,22 3 080,6 1 688,9 0,0
14 16,27 3 611,7 1 662,6 0,0
15 13,72 3 256,1 1 636,7 0,0
16 15,72 3 280,7 1 645,1 0,0
17 18,10 3 189,5 1 722,7 0,0
18 25,52 2 907,6 1 704,8 0,0
19 35,96 2 722,7 1 756,7 0,0
20 42,80 3 094,0 1 758,5 0,0
21 45,26 3 150,5 1 759,8 0,0
22 46,07 3 264,1 1 756,3 0,0
23 47,65 3 019,0 1 574,5 0,0
24 43,27 2 602,2 1 392,9 0,0
Celkem 70 616,6 37 123,4 0,0
SPOT MARKET INDEX -  17.06.2018
Index EUR/MWh Změna (%)
BASE LOAD 28,44 28,43 pokles
PEAK LOAD 23,09 41,23 pokles
OFFPEAK LOAD 33,79 15,92 pokles
Celkové množství ČR
MWh
BASE LOAD 70 616,6
PEAK LOAD 36 569,2
OFFPEAK LOAD 34 047,4

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)