Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 19.06.2018

Výsledky denního trhu ČR - 19.06.2018
Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 39,10 2 631,9 1 550,0 0,0
2 36,91 2 470,1 1 363,5 0,0
3 34,87 2 694,5 1 079,4 0,0
4 33,02 3 015,1 1 071,5 0,0
5 32,40 3 046,4 1 190,3 0,0
6 35,23 2 926,6 1 550,0 0,0
7 44,43 2 788,0 1 550,0 0,0
8 52,90 2 822,9 1 550,0 0,0
9 52,90 3 203,5 1 550,0 0,0
10 50,20 3 374,8 1 550,0 0,0
11 47,60 3 254,8 1 550,0 0,0
12 48,16 3 297,8 1 550,0 0,0
13 47,79 3 195,0 1 550,0 0,0
14 47,50 3 082,1 1 550,0 0,0
15 46,45 3 032,2 1 550,0 0,0
16 48,00 2 954,9 1 550,0 0,0
17 49,00 2 840,0 1 550,0 0,0
18 51,01 2 777,9 1 550,0 0,0
19 54,65 2 791,0 1 550,0 0,0
20 56,40 3 043,3 1 550,0 0,0
21 56,00 2 965,2 1 550,0 0,0
22 54,38 2 783,1 1 550,0 0,0
23 53,31 2 762,4 1 550,0 0,0
24 48,18 2 670,8 1 550,0 0,0
Celkem 70 424,3 35 704,7 0,0
SPOT MARKET INDEX -  19.06.2018
Index EUR/MWh Změna (%)
BASE LOAD 46,68 2,19 nárůst
PEAK LOAD 49,97 1,13 nárůst
OFFPEAK LOAD 43,39 3,41 nárůst
Celkové množství ČR
MWh
BASE LOAD 70 424,3
PEAK LOAD 36 847,3
OFFPEAK LOAD 33 577,0

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)