Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 21.06.2018

Výsledky denního trhu ČR - 21.06.2018
Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 41,00 2 335,4 0,0 149,8
2 38,34 2 789,0 0,0 424,0
3 37,00 2 822,6 0,0 518,9
4 35,49 2 598,2 0,0 276,6
5 34,80 2 632,5 0,0 191,0
6 37,00 2 423,1 0,0 293,8
7 46,70 2 497,7 2,3 0,0
8 54,00 2 806,5 0,0 32,3
9 54,90 2 476,9 0,0 70,6
10 49,00 2 599,8 0,0 78,1
11 44,00 2 680,2 7,0 0,0
12 59,74 3 601,4 2 000,0 0,0
13 63,00 3 577,7 2 000,0 0,0
14 58,34 3 491,3 2 000,0 0,0
15 33,01 3 539,1 2 000,0 0,0
16 53,28 3 363,2 2 000,0 0,0
17 58,14 3 334,5 2 000,0 0,0
18 68,00 3 061,2 1 805,6 0,0
19 54,00 3 195,1 2 000,0 0,0
20 52,99 2 505,2 18,0 0,0
21 53,00 2 378,2 47,0 0,0
22 35,24 2 270,4 32,3 0,0
23 34,00 2 246,9 136,0 0,0
24 26,79 2 198,9 135,0 0,0
Celkem 67 425,0 16 183,2 2 035,1
SPOT MARKET INDEX -  21.06.2018
Index EUR/MWh Změna (%)
BASE LOAD 46,74 1,15 nárůst
PEAK LOAD 54,03 13,84 nárůst
OFFPEAK LOAD 39,45 12,24 pokles
Celkové množství ČR
MWh
BASE LOAD 67 425,0
PEAK LOAD 37 425,6
OFFPEAK LOAD 29 999,4

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)