Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 21.06.2018

Index EUR/MWh Změna (%) Celkové množství ČR (MWh)
BASE LOAD 46,74 1,15 nárůst 67 425,0 pokles
PEAK LOAD 54,03 13,84 nárůst 37 425,6 nárůst
OFFPEAK LOAD 39,45 12,24 pokles 29 999,4 pokles

Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 41,00 2 335,4 0,0 149,8
2 38,34 2 789,0 0,0 424,0
3 37,00 2 822,6 0,0 518,9
4 35,49 2 598,2 0,0 276,6
5 34,80 2 632,5 0,0 191,0
6 37,00 2 423,1 0,0 293,8
7 46,70 2 497,7 2,3 0,0
8 54,00 2 806,5 0,0 32,3
9 54,90 2 476,9 0,0 70,6
10 49,00 2 599,8 0,0 78,1
11 44,00 2 680,2 7,0 0,0
12 59,74 3 601,4 2 000,0 0,0
13 63,00 3 577,7 2 000,0 0,0
14 58,34 3 491,3 2 000,0 0,0
15 33,01 3 539,1 2 000,0 0,0
16 53,28 3 363,2 2 000,0 0,0
17 58,14 3 334,5 2 000,0 0,0
18 68,00 3 061,2 1 805,6 0,0
19 54,00 3 195,1 2 000,0 0,0
20 52,99 2 505,2 18,0 0,0
21 53,00 2 378,2 47,0 0,0
22 35,24 2 270,4 32,3 0,0
23 34,00 2 246,9 136,0 0,0
24 26,79 2 198,9 135,0 0,0
Celkem 67 425,0 16 183,2 2 035,1

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)