Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 22.06.2018

Výsledky denního trhu ČR - 22.06.2018
Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 16,01 1 975,2 0,0 101,8
2 15,30 2 406,0 275,7 0,0
3 12,57 2 321,8 208,3 0,0
4 11,85 2 361,8 197,6 0,0
5 12,60 2 332,2 214,2 0,0
6 15,33 2 169,0 0,0 114,3
7 27,97 3 012,1 1 782,5 0,0
8 45,20 3 238,0 1 833,7 0,0
9 52,90 3 234,6 1 836,2 0,0
10 61,51 3 261,9 1 862,8 0,0
11 43,00 3 431,8 1 966,2 0,0
12 49,30 3 438,1 1 934,6 0,0
13 59,02 3 483,8 1 940,9 0,0
14 54,26 3 496,7 2 000,0 0,0
15 19,94 3 277,5 1 969,3 0,0
16 26,90 3 192,7 1 938,5 0,0
17 26,90 3 142,6 1 941,2 0,0
18 26,90 3 067,6 1 890,3 0,0
19 30,22 3 073,8 1 880,8 0,0
20 32,20 3 201,9 1 809,9 0,0
21 30,00 3 135,0 1 696,1 0,0
22 29,50 3 153,3 1 708,4 0,0
23 28,01 2 184,1 0,0 101,3
24 22,89 2 154,6 0,0 262,0
Celkem 69 746,1 30 887,2 579,4
SPOT MARKET INDEX -  22.06.2018
Index EUR/MWh Změna (%)
BASE LOAD 31,26 33,12 pokles
PEAK LOAD 40,25 25,50 pokles
OFFPEAK LOAD 22,27 43,55 pokles
Celkové množství ČR
MWh
BASE LOAD 69 746,1
PEAK LOAD 39 303,0
OFFPEAK LOAD 30 443,1

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)