Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 23.06.2018

Výsledky denního trhu ČR - 23.06.2018
Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 21,70 1 687,1 245,7 0,0
2 17,40 1 535,5 24,7 0,0
3 14,34 1 358,3 107,6 0,0
4 10,59 1 444,3 97,2 0,0
5 9,72 1 396,3 117,6 0,0
6 13,01 1 357,8 103,2 0,0
7 18,71 1 609,3 0,0 24,3
8 24,06 1 822,5 137,6 0,0
9 26,07 1 838,7 161,3 0,0
10 29,48 1 906,2 281,2 0,0
11 33,67 2 027,0 318,5 0,0
12 31,00 2 100,1 266,4 0,0
13 25,00 2 052,2 208,1 0,0
14 18,01 2 067,7 237,2 0,0
15 15,14 1 896,9 185,9 0,0
16 16,35 1 989,4 177,0 0,0
17 19,46 1 904,1 169,5 0,0
18 22,27 1 642,0 100,9 0,0
19 28,94 1 617,4 153,7 0,0
20 33,57 1 648,5 176,1 0,0
21 33,78 1 535,5 90,9 0,0
22 33,70 1 487,7 0,0 16,6
23 33,00 1 686,4 0,0 104,7
24 31,37 1 786,0 78,8 0,0
Celkem 41 396,9 3 439,1 145,6
SPOT MARKET INDEX -  23.06.2018
Index EUR/MWh Změna (%)
BASE LOAD 23,35 25,30 pokles
PEAK LOAD 24,91 38,11 pokles
OFFPEAK LOAD 21,78 2,20 pokles
Celkové množství ČR
MWh
BASE LOAD 41 396,9
PEAK LOAD 22 690,2
OFFPEAK LOAD 18 706,7

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)