Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 24.06.2018

Výsledky denního trhu ČR - 24.06.2018
Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 30,31 1 684,5 0,0 43,9
2 26,40 1 900,2 0,0 328,5
3 23,20 1 966,9 0,0 366,1
4 21,03 1 749,0 0,0 38,8
5 19,50 1 882,1 0,0 208,8
6 18,06 2 216,3 0,0 387,5
7 18,37 2 311,2 0,0 316,0
8 22,40 2 350,6 0,0 575,0
9 27,00 2 405,3 0,0 518,0
10 28,07 2 206,9 0,0 253,9
11 30,00 2 283,3 0,0 122,7
12 32,00 2 305,2 0,0 105,5
13 30,00 2 416,5 0,0 195,9
14 26,49 2 418,9 0,0 118,9
15 22,79 2 278,2 0,0 15,7
16 22,01 2 267,3 0,0 13,1
17 25,30 2 483,7 59,3 0,0
18 30,10 2 236,9 29,3 0,0
19 37,06 2 223,6 0,0 250,6
20 41,81 2 313,3 0,0 255,9
21 43,65 2 280,7 0,0 100,9
22 44,11 2 347,9 0,0 6,6
23 43,81 2 399,6 0,0 674,6
24 41,00 2 700,7 0,0 875,0
Celkem 53 628,8 88,6 5 771,9
SPOT MARKET INDEX -  24.06.2018
Index EUR/MWh Změna (%)
BASE LOAD 29,35 25,70 nárůst
PEAK LOAD 29,39 17,98 nárůst
OFFPEAK LOAD 29,32 34,62 nárůst
Celkové množství ČR
MWh
BASE LOAD 53 628,8
PEAK LOAD 27 839,1
OFFPEAK LOAD 25 789,7

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)