Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 29.06.2018

Výsledky denního trhu ČR - 29.06.2018
Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 37,81 2 121,5 0,0 167,8
2 36,32 2 781,0 0,0 650,7
3 34,88 3 333,8 0,0 1 093,7
4 32,94 3 208,8 0,0 830,2
5 33,70 3 078,5 0,0 811,5
6 37,00 2 822,9 0,0 647,9
7 47,20 2 659,1 1 269,7 0,0
8 55,34 3 232,7 1 695,3 0,0
9 57,37 3 004,2 1 566,6 0,0
10 55,10 3 241,2 1 858,2 0,0
11 53,59 3 243,5 1 902,8 0,0
12 52,00 3 374,9 2 000,0 0,0
13 47,49 3 362,1 2 000,0 0,0
14 44,56 3 339,9 2 000,0 0,0
15 42,12 3 208,5 2 000,0 0,0
16 43,01 3 169,3 2 000,0 0,0
17 41,60 3 192,3 2 000,0 0,0
18 44,02 3 335,6 2 000,0 0,0
19 46,10 3 180,7 1 935,2 0,0
20 49,90 2 973,6 1 901,0 0,0
21 51,11 2 252,6 0,0 70,8
22 48,10 2 926,1 1 886,4 0,0
23 48,00 2 514,5 1 690,2 0,0
24 42,05 2 368,3 0,0 583,7
Celkem 71 925,6 29 705,4 4 856,3
SPOT MARKET INDEX -  29.06.2018
Index EUR/MWh Změna (%)
BASE LOAD 45,05 7,97 pokles
PEAK LOAD 48,07 12,77 pokles
OFFPEAK LOAD 42,04 1,75 pokles
Celkové množství ČR
MWh
BASE LOAD 71 925,6
PEAK LOAD 38 625,8
OFFPEAK LOAD 33 299,8

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)