Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 30.06.2018

Výsledky denního trhu ČR - 30.06.2018
Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 41,90 2 914,5 0,0 1 089,4
2 39,47 3 069,3 0,0 1 330,5
3 38,16 3 034,5 0,0 1 100,2
4 36,00 3 082,2 0,0 1 230,8
5 35,30 3 081,7 0,0 1 250,6
6 35,56 2 996,8 0,0 1 170,0
7 36,20 2 893,9 0,0 1 349,5
8 41,00 2 443,7 0,0 792,8
9 44,34 2 146,9 0,0 745,6
10 42,02 2 192,3 0,0 400,6
11 38,22 2 286,9 0,0 388,4
12 36,00 2 972,4 1 673,3 0,0
13 31,86 2 919,3 1 722,1 0,0
14 28,56 2 939,0 1 594,3 0,0
15 26,70 2 975,7 1 263,0 0,0
16 28,46 2 858,2 1 173,1 0,0
17 30,70 2 696,7 0,0 744,6
18 37,30 2 322,5 0,0 783,6
19 43,20 2 500,3 0,0 979,9
20 47,05 2 706,7 0,0 1 057,4
21 46,50 2 501,4 0,0 889,2
22 45,97 2 273,4 0,0 798,8
23 44,50 2 579,3 0,0 1 053,8
24 41,60 2 802,0 0,0 1 272,9
Celkem 65 189,6 7 425,8 18 428,6
SPOT MARKET INDEX -  30.06.2018
Index EUR/MWh Změna (%)
BASE LOAD 38,19 15,23 pokles
PEAK LOAD 36,20 24,69 pokles
OFFPEAK LOAD 40,18 4,42 pokles
Celkové množství ČR
MWh
BASE LOAD 65 189,6
PEAK LOAD 31 516,9
OFFPEAK LOAD 33 672,7

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)