Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 01.07.2018

Výsledky denního trhu ČR - 01.07.2018
Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 36,10 2 351,4 0,0 669,7
2 31,78 2 538,4 0,0 1 004,0
3 30,01 2 756,1 0,0 1 277,7
4 28,25 2 758,4 0,0 1 069,8
5 28,00 2 858,4 0,0 1 049,0
6 26,50 2 891,3 0,0 1 241,6
7 26,00 2 743,2 0,0 1 262,1
8 27,96 2 586,5 0,0 915,2
9 28,60 2 150,2 0,0 439,9
10 25,00 2 348,5 0,0 302,8
11 19,99 2 698,7 0,0 71,2
12 20,32 2 590,5 68,7 0,0
13 19,00 2 755,3 148,4 0,0
14 24,51 2 799,6 21,9 0,0
15 21,93 2 831,0 94,3 0,0
16 21,05 2 805,1 0,0 25,9
17 20,78 2 901,3 0,0 279,4
18 27,10 2 281,6 0,0 292,8
19 38,90 2 372,8 0,0 664,6
20 46,00 2 746,8 0,0 506,6
21 46,85 2 601,9 0,0 531,4
22 48,05 2 546,4 0,0 274,5
23 47,45 2 695,7 0,0 841,4
24 42,00 2 745,3 0,0 1 082,3
Celkem 63 354,4 333,3 13 801,9
SPOT MARKET INDEX -  01.07.2018
Index EUR/MWh Změna (%)
BASE LOAD 30,51 20,11 pokles
PEAK LOAD 26,10 27,90 pokles
OFFPEAK LOAD 34,91 13,12 pokles
Celkové množství ČR
MWh
BASE LOAD 63 354,4
PEAK LOAD 31 281,4
OFFPEAK LOAD 32 073,0

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)