Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 02.07.2018

Výsledky denního trhu ČR - 02.07.2018
Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 37,44 3 050,4 0,0 1 553,8
2 35,60 3 505,2 0,0 1 973,3
3 35,00 3 974,2 0,0 2 199,2
4 33,97 3 643,1 0,0 2 044,9
5 34,70 3 466,3 0,0 1 914,5
6 37,36 2 843,8 0,0 1 251,1
7 49,02 2 995,5 0,0 1 491,0
8 56,00 3 035,8 0,0 1 120,1
9 58,00 2 758,9 0,0 1 020,9
10 53,50 2 772,4 0,0 636,1
11 49,89 2 771,5 0,0 645,2
12 48,80 2 870,0 0,0 298,1
13 45,10 2 823,0 0,0 63,4
14 43,44 2 738,2 0,0 72,6
15 42,67 2 750,3 0,0 105,6
16 43,97 2 666,0 0,0 251,6
17 45,89 2 604,7 0,0 393,8
18 51,82 2 449,0 0,0 605,0
19 54,66 2 770,9 0,0 878,5
20 59,51 3 045,0 0,0 890,6
21 58,60 2 683,2 0,0 533,6
22 56,01 2 545,2 0,0 309,6
23 56,34 2 701,4 0,0 742,7
24 48,07 2 460,5 0,0 750,8
Celkem 69 924,5 0,0 21 746,0
SPOT MARKET INDEX -  02.07.2018
Index EUR/MWh Změna (%)
BASE LOAD 47,31 55,06 nárůst
PEAK LOAD 49,77 90,69 nárůst
OFFPEAK LOAD 44,84 28,44 nárůst
Celkové množství ČR
MWh
BASE LOAD 69 924,5
PEAK LOAD 33 019,9
OFFPEAK LOAD 36 904,6

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)