Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 04.07.2018

Výsledky denního trhu ČR - 04.07.2018
Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 48,00 2 421,2 0,0 587,5
2 45,72 3 369,9 0,0 1 130,2
3 44,93 3 534,2 0,0 1 638,7
4 44,20 3 609,5 0,0 1 583,6
5 44,04 3 703,7 0,0 1 582,8
6 45,98 2 526,5 0,0 868,8
7 53,89 2 770,7 0,0 806,4
8 62,01 2 825,3 0,0 822,5
9 66,39 2 831,9 0,0 772,5
10 60,00 2 492,2 0,0 535,8
11 57,30 2 592,5 0,0 500,2
12 55,40 2 590,3 0,0 60,4
13 52,09 2 372,7 0,0 48,5
14 51,10 2 469,2 84,0 0,0
15 50,80 2 478,0 55,2 0,0
16 51,70 2 366,3 172,9 0,0
17 52,92 2 175,6 74,8 0,0
18 56,62 1 984,7 0,0 333,8
19 60,39 2 618,5 0,0 728,9
20 64,40 2 769,4 0,0 786,7
21 63,50 2 946,7 0,0 546,4
22 61,15 2 887,0 0,0 611,6
23 57,43 2 933,3 0,0 702,5
24 50,77 2 190,6 0,0 717,3
Celkem 65 459,9 386,9 15 365,1
SPOT MARKET INDEX -  04.07.2018
Index EUR/MWh Změna (%)
BASE LOAD 54,20 7,56 nárůst
PEAK LOAD 56,59 10,25 nárůst
OFFPEAK LOAD 51,80 4,77 nárůst
Celkové množství ČR
MWh
BASE LOAD 65 459,9
PEAK LOAD 29 741,3
OFFPEAK LOAD 35 718,6

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)