Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 05.07.2018

Výsledky denního trhu ČR - 05.07.2018
Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 47,13 2 352,7 0,0 70,5
2 44,83 2 519,0 0,0 444,9
3 44,21 3 051,6 0,0 875,0
4 43,35 3 019,4 0,0 803,0
5 43,31 3 107,2 0,0 746,5
6 44,55 2 348,9 0,0 361,2
7 50,00 2 278,5 0,0 505,3
8 57,80 2 567,4 0,0 578,7
9 59,75 2 409,7 0,0 390,9
10 56,26 2 107,6 0,0 40,3
11 54,90 2 325,6 19,9 0,0
12 54,32 2 483,6 149,1 0,0
13 49,42 2 412,6 107,7 0,0
14 48,00 2 377,4 45,0 0,0
15 46,40 2 277,1 50,2 0,0
16 48,16 2 268,0 112,4 0,0
17 49,00 2 273,4 116,9 0,0
18 51,58 2 043,6 84,9 0,0
19 53,86 2 062,5 0,0 131,4
20 55,39 2 168,3 0,0 260,8
21 52,87 2 167,2 101,3 0,0
22 52,30 2 229,1 178,0 0,0
23 51,96 2 266,9 137,2 0,0
24 46,49 1 933,5 45,7 0,0
Celkem 57 050,8 1 148,3 5 208,5
SPOT MARKET INDEX -  05.07.2018
Index EUR/MWh Změna (%)
BASE LOAD 50,24 7,31 pokles
PEAK LOAD 52,25 7,67 pokles
OFFPEAK LOAD 48,23 6,89 pokles
Celkové množství ČR
MWh
BASE LOAD 57 050,8
PEAK LOAD 27 209,4
OFFPEAK LOAD 29 841,4

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)