Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 06.07.2018

Výsledky denního trhu ČR - 06.07.2018
Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 44,08 1 753,4 112,4 0,0
2 41,46 2 007,0 0,0 199,2
3 40,50 2 208,7 0,0 614,6
4 40,50 2 547,6 0,0 858,4
5 40,47 2 480,0 0,0 855,8
6 41,49 1 880,4 0,0 231,9
7 47,10 2 212,5 0,0 269,0
8 52,23 2 246,7 0,0 338,0
9 56,32 2 562,9 0,0 368,5
10 55,08 2 455,8 0,0 401,0
11 53,39 2 131,9 0,0 209,4
12 52,10 2 335,9 41,4 0,0
13 46,77 2 343,5 65,0 0,0
14 42,50 2 261,6 65,0 0,0
15 40,09 2 213,7 65,0 0,0
16 40,80 2 242,2 125,0 0,0
17 41,40 2 269,1 150,0 0,0
18 43,32 1 893,9 0,0 65,1
19 44,99 2 050,1 0,0 69,9
20 47,23 2 093,7 0,0 327,4
21 47,01 2 061,3 0,0 236,1
22 47,00 2 145,9 137,1 0,0
23 45,94 1 964,9 0,0 17,5
24 42,00 2 167,0 0,0 162,1
Celkem 52 529,7 760,9 5 223,9
SPOT MARKET INDEX -  06.07.2018
Index EUR/MWh Změna (%)
BASE LOAD 45,57 9,30 pokles
PEAK LOAD 47,00 10,05 pokles
OFFPEAK LOAD 44,15 8,46 pokles
Celkové množství ČR
MWh
BASE LOAD 52 529,7
PEAK LOAD 26 854,3
OFFPEAK LOAD 25 675,4

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)