Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 07.07.2018

Výsledky denního trhu ČR - 07.07.2018
Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 39,00 2 156,8 218,1 0,0
2 38,32 1 839,3 0,0 123,2
3 36,87 1 962,8 0,0 386,4
4 35,56 2 169,8 0,0 581,3
5 33,80 2 080,9 0,0 468,9
6 33,95 2 102,3 0,0 452,5
7 35,10 2 428,3 0,0 554,4
8 38,39 1 850,5 55,0 0,0
9 39,30 1 942,5 50,0 0,0
10 36,84 2 112,8 277,0 0,0
11 30,50 2 429,2 162,0 0,0
12 25,06 2 454,5 122,0 0,0
13 20,41 2 660,6 97,0 0,0
14 16,07 3 132,3 99,0 0,0
15 14,05 3 071,8 100,0 0,0
16 16,90 3 024,0 99,0 0,0
17 19,06 2 519,1 100,0 0,0
18 26,39 1 936,3 100,0 0,0
19 34,00 1 895,5 0,0 186,7
20 38,95 1 913,4 0,0 308,1
21 41,60 2 018,0 186,1 0,0
22 43,92 1 893,9 252,3 0,0
23 43,50 2 168,4 0,0 544,1
24 40,50 2 328,9 0,0 637,3
Celkem 54 091,9 1 917,5 4 242,9
SPOT MARKET INDEX -  07.07.2018
Index EUR/MWh Změna (%)
BASE LOAD 32,42 28,86 pokles
PEAK LOAD 26,46 43,70 pokles
OFFPEAK LOAD 38,38 13,07 pokles
Celkové množství ČR
MWh
BASE LOAD 54 091,9
PEAK LOAD 29 092,0
OFFPEAK LOAD 24 999,9

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)