Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 09.07.2018

SPOT MARKET INDEX -  09.07.2018
Index EUR/MWh Změna (%) Celkové množství ČR (MWh)
BASE LOAD 48,27 38,23 nárůst 65 335,2 pokles
PEAK LOAD 51,93 60,92 nárůst 35 495,2 pokles
OFFPEAK LOAD 44,61 18,77 nárůst 29 840,0 pokles
Výsledky denního trhu ČR - 09.07.2018
Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 38,42 2 382,8 0,0 560,2
2 37,50 2 381,5 0,0 788,6
3 36,50 2 504,7 0,0 838,2
4 36,99 2 482,8 0,0 880,5
5 36,75 2 287,0 0,0 709,7
6 39,74 2 167,7 0,0 465,6
7 49,94 2 579,1 0,0 633,9
8 55,40 2 718,4 0,0 130,3
9 56,64 2 807,1 1 623,1 0,0
10 53,12 2 876,1 1 635,5 0,0
11 52,34 3 022,8 1 800,0 0,0
12 51,27 3 195,1 1 800,0 0,0
13 52,00 3 146,3 1 800,0 0,0
14 55,62 3 082,0 1 782,5 0,0
15 48,00 3 036,4 1 800,0 0,0
16 51,00 2 941,4 1 753,9 0,0
17 50,22 2 817,4 1 617,6 0,0
18 50,20 2 934,1 1 606,1 0,0
19 50,70 2 850,9 1 310,1 0,0
20 52,00 2 785,6 1 248,0 0,0
21 52,81 2 718,8 0,0 517,7
22 52,20 2 580,9 0,0 330,0
23 51,75 2 700,8 0,0 217,8
24 47,30 2 335,5 0,0 82,6
Celkem 65 335,2 19 776,8 6 155,1

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)