Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 09.07.2018

Výsledky denního trhu ČR - 09.07.2018
Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 38,42 2 382,8 0,0 560,2
2 37,50 2 381,5 0,0 788,6
3 36,50 2 504,7 0,0 838,2
4 36,99 2 482,8 0,0 880,5
5 36,75 2 287,0 0,0 709,7
6 39,74 2 167,7 0,0 465,6
7 49,94 2 579,1 0,0 633,9
8 55,40 2 718,4 0,0 130,3
9 56,64 2 807,1 1 623,1 0,0
10 53,12 2 876,1 1 635,5 0,0
11 52,34 3 022,8 1 800,0 0,0
12 51,27 3 195,1 1 800,0 0,0
13 52,00 3 146,3 1 800,0 0,0
14 55,62 3 082,0 1 782,5 0,0
15 48,00 3 036,4 1 800,0 0,0
16 51,00 2 941,4 1 753,9 0,0
17 50,22 2 817,4 1 617,6 0,0
18 50,20 2 934,1 1 606,1 0,0
19 50,70 2 850,9 1 310,1 0,0
20 52,00 2 785,6 1 248,0 0,0
21 52,81 2 718,8 0,0 517,7
22 52,20 2 580,9 0,0 330,0
23 51,75 2 700,8 0,0 217,8
24 47,30 2 335,5 0,0 82,6
Celkem 65 335,2 19 776,8 6 155,1
SPOT MARKET INDEX -  09.07.2018
Index EUR/MWh Změna (%)
BASE LOAD 48,27 38,23 nárůst
PEAK LOAD 51,93 60,92 nárůst
OFFPEAK LOAD 44,61 18,77 nárůst
Celkové množství ČR
MWh
BASE LOAD 65 335,2
PEAK LOAD 35 495,2
OFFPEAK LOAD 29 840,0

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)