Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 10.07.2018

Výsledky denního trhu ČR - 10.07.2018
Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 46,52 2 054,5 0,0 489,5
2 44,20 2 374,6 0,0 1 000,7
3 42,17 2 730,9 0,0 1 388,2
4 41,60 2 708,1 0,0 1 214,4
5 42,10 2 607,8 0,0 1 247,1
6 44,29 2 184,4 0,0 900,5
7 52,33 2 449,7 0,0 777,6
8 58,92 2 722,7 0,0 1 179,2
9 63,20 2 478,1 821,6 0,0
10 63,70 2 617,3 1 250,9 0,0
11 61,78 2 532,8 1 258,6 0,0
12 62,10 2 528,6 1 214,0 0,0
13 60,42 2 932,8 1 601,6 0,0
14 59,99 2 889,3 1 650,8 0,0
15 57,20 2 693,4 1 422,0 0,0
16 56,22 2 583,9 1 217,1 0,0
17 56,00 2 708,0 1 194,8 0,0
18 59,40 2 228,2 898,1 0,0
19 59,96 2 042,0 797,0 0,0
20 60,85 2 186,1 699,7 0,0
21 60,29 2 309,6 925,0 0,0
22 58,84 2 130,5 1 095,8 0,0
23 56,51 2 370,6 0,0 852,4
24 52,92 2 156,0 0,0 516,7
Celkem 59 219,9 16 047,0 9 566,3
SPOT MARKET INDEX -  10.07.2018
Index EUR/MWh Změna (%)
BASE LOAD 55,06 14,07 nárůst
PEAK LOAD 60,07 15,67 nárůst
OFFPEAK LOAD 50,06 12,22 nárůst
Celkové množství ČR
MWh
BASE LOAD 59 219,9
PEAK LOAD 30 420,5
OFFPEAK LOAD 28 799,4

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)