Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 11.07.2018

Výsledky denního trhu ČR - 11.07.2018
Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 49,10 2 012,7 292,8 0,0
2 46,20 1 907,8 0,0 211,8
3 45,00 2 015,4 0,0 488,6
4 43,20 2 142,5 0,0 702,2
5 43,34 2 088,3 0,0 560,4
6 45,91 1 796,5 0,0 88,7
7 53,40 2 752,7 0,0 17,4
8 60,19 2 496,3 0,0 152,1
9 61,40 3 088,9 1 504,4 0,0
10 61,11 3 158,9 1 724,3 0,0
11 58,96 3 187,9 1 800,0 0,0
12 59,00 3 401,5 1 800,0 0,0
13 57,60 3 248,0 1 800,0 0,0
14 55,13 3 135,7 1 800,0 0,0
15 53,90 3 598,8 1 800,0 0,0
16 53,70 3 393,3 1 800,0 0,0
17 53,60 3 187,5 1 800,0 0,0
18 56,00 3 183,1 1 800,0 0,0
19 58,80 3 332,5 1 559,1 0,0
20 60,30 3 086,9 1 292,1 0,0
21 59,48 2 812,3 0,0 232,5
22 57,90 2 335,3 0,0 0,6
23 57,78 2 109,1 0,0 167,4
24 52,18 2 180,8 57,8 0,0
Celkem 65 652,7 20 830,5 2 621,7
SPOT MARKET INDEX -  11.07.2018
Index EUR/MWh Změna (%)
BASE LOAD 54,30 1,38 pokles
PEAK LOAD 57,46 4,34 pokles
OFFPEAK LOAD 51,14 2,16 nárůst
Celkové množství ČR
MWh
BASE LOAD 65 652,7
PEAK LOAD 39 003,0
OFFPEAK LOAD 26 649,7

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)