Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 15.07.2018

Výsledky denního trhu ČR - 15.07.2018
Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 48,00 1 769,6 298,6 0,0
2 44,50 1 612,8 0,0 123,4
3 43,50 1 982,7 0,0 403,7
4 41,27 1 982,2 0,0 481,6
5 40,87 2 070,9 0,0 536,4
6 39,50 2 344,9 0,0 775,3
7 39,59 2 429,1 0,0 857,4
8 41,00 1 968,4 0,0 373,8
9 41,22 1 699,8 0,0 25,7
10 42,07 1 910,7 43,2 0,0
11 41,82 2 201,4 74,5 0,0
12 42,70 2 204,8 85,6 0,0
13 42,05 2 442,1 59,1 0,0
14 40,10 2 319,9 149,6 0,0
15 40,20 2 385,7 99,7 0,0
16 40,74 2 329,2 67,9 0,0
17 41,38 1 990,5 65,1 0,0
18 46,63 1 864,3 0,0 74,7
19 53,27 1 851,3 0,0 124,8
20 56,47 1 929,8 0,0 140,1
21 58,08 1 876,4 0,0 2,1
22 58,30 2 061,5 91,6 0,0
23 58,00 2 049,5 0,0 244,2
24 55,15 2 055,2 0,0 400,0
Celkem 49 332,7 1 034,9 4 563,2
SPOT MARKET INDEX -  15.07.2018
Index EUR/MWh Změna (%)
BASE LOAD 45,68 3,47 pokles
PEAK LOAD 44,05 4,47 pokles
OFFPEAK LOAD 47,31 2,51 pokles
Celkové množství ČR
MWh
BASE LOAD 49 332,7
PEAK LOAD 25 129,5
OFFPEAK LOAD 24 203,2

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)