Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 16.07.2018

Výsledky denního trhu ČR - 16.07.2018
Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 46,84 1 711,3 19,6 0,0
2 43,40 1 960,6 0,0 406,1
3 43,08 2 458,1 0,0 673,5
4 42,95 2 599,0 0,0 700,1
5 43,10 2 455,9 0,0 646,4
6 45,62 2 145,0 0,0 251,6
7 53,20 2 431,5 0,0 277,7
8 60,28 2 397,7 24,5 0,0
9 60,98 2 636,3 0,0 50,2
10 60,00 2 928,5 0,0 107,3
11 58,66 3 134,5 0,0 192,1
12 57,90 3 028,6 0,0 151,6
13 56,00 3 045,7 0,0 206,1
14 55,40 3 099,5 0,0 260,1
15 55,90 3 163,3 0,0 281,3
16 56,00 3 045,9 0,0 343,1
17 56,41 2 952,6 0,0 336,3
18 59,40 2 843,7 0,0 303,4
19 60,70 2 679,2 0,0 426,8
20 62,61 2 704,3 0,0 323,0
21 60,89 2 828,6 0,0 133,3
22 60,01 2 579,8 0,0 73,7
23 57,93 2 417,9 211,6 0,0
24 52,40 2 258,0 149,8 0,0
Celkem 63 505,5 405,5 6 143,7
SPOT MARKET INDEX -  16.07.2018
Index EUR/MWh Změna (%)
BASE LOAD 54,57 19,46 nárůst
PEAK LOAD 58,33 32,42 nárůst
OFFPEAK LOAD 50,81 7,40 nárůst
Celkové množství ČR
MWh
BASE LOAD 63 505,5
PEAK LOAD 35 262,1
OFFPEAK LOAD 28 243,4

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)