Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 18.07.2018

Výsledky denního trhu ČR - 18.07.2018
Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 44,30 1 933,9 0,0 254,9
2 40,93 2 354,8 0,0 563,2
3 39,40 2 482,0 0,0 888,2
4 38,29 2 627,2 0,0 1 004,2
5 38,69 2 525,4 0,0 923,1
6 39,50 2 677,3 0,0 731,0
7 47,50 3 078,7 0,0 1 244,0
8 53,30 2 727,3 0,0 923,5
9 55,30 2 455,1 0,0 748,2
10 54,32 2 665,9 1 212,2 0,0
11 52,43 2 648,1 1 242,2 0,0
12 54,00 2 907,2 1 437,9 0,0
13 57,14 3 032,6 1 543,8 0,0
14 58,00 3 055,3 1 597,9 0,0
15 51,04 2 951,2 1 555,5 0,0
16 48,30 2 825,6 1 504,3 0,0
17 48,39 2 494,9 1 057,2 0,0
18 52,32 2 180,6 505,7 0,0
19 54,25 2 313,4 222,6 0,0
20 56,94 3 181,2 0,0 1 385,1
21 55,94 2 857,2 0,0 1 125,6
22 55,00 2 596,2 0,0 894,1
23 53,00 2 729,8 0,0 981,9
24 48,83 2 453,0 0,0 630,7
Celkem 63 753,9 11 879,3 12 297,7
SPOT MARKET INDEX -  18.07.2018
Index EUR/MWh Změna (%)
BASE LOAD 49,88 7,25 pokles
PEAK LOAD 53,54 5,71 pokles
OFFPEAK LOAD 46,22 8,98 pokles
Celkové množství ČR
MWh
BASE LOAD 63 753,9
PEAK LOAD 32 711,1
OFFPEAK LOAD 31 042,8

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)