Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 18.07.2018

SPOT MARKET INDEX -  18.07.2018
Index EUR/MWh Změna (%) Celkové množství ČR (MWh)
BASE LOAD 49,88 7,25 pokles 63 753,9 pokles
PEAK LOAD 53,54 5,71 pokles 32 711,1 pokles
OFFPEAK LOAD 46,22 8,98 pokles 31 042,8 nárůst
Výsledky denního trhu ČR - 18.07.2018
Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 44,30 1 933,9 0,0 254,9
2 40,93 2 354,8 0,0 563,2
3 39,40 2 482,0 0,0 888,2
4 38,29 2 627,2 0,0 1 004,2
5 38,69 2 525,4 0,0 923,1
6 39,50 2 677,3 0,0 731,0
7 47,50 3 078,7 0,0 1 244,0
8 53,30 2 727,3 0,0 923,5
9 55,30 2 455,1 0,0 748,2
10 54,32 2 665,9 1 212,2 0,0
11 52,43 2 648,1 1 242,2 0,0
12 54,00 2 907,2 1 437,9 0,0
13 57,14 3 032,6 1 543,8 0,0
14 58,00 3 055,3 1 597,9 0,0
15 51,04 2 951,2 1 555,5 0,0
16 48,30 2 825,6 1 504,3 0,0
17 48,39 2 494,9 1 057,2 0,0
18 52,32 2 180,6 505,7 0,0
19 54,25 2 313,4 222,6 0,0
20 56,94 3 181,2 0,0 1 385,1
21 55,94 2 857,2 0,0 1 125,6
22 55,00 2 596,2 0,0 894,1
23 53,00 2 729,8 0,0 981,9
24 48,83 2 453,0 0,0 630,7
Celkem 63 753,9 11 879,3 12 297,7

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)