Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 20.07.2018

Výsledky denního trhu ČR - 20.07.2018
Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 48,62 1 785,8 0,0 630,9
2 45,96 2 351,5 0,0 1 005,7
3 44,50 2 283,6 0,0 1 160,4
4 44,00 2 485,8 0,0 1 279,7
5 44,00 2 379,1 0,0 1 176,5
6 45,10 2 002,8 0,0 867,5
7 53,89 2 502,7 0,0 807,6
8 59,37 2 513,7 0,0 754,0
9 59,89 2 340,9 0,0 697,4
10 59,57 2 383,8 0,0 465,4
11 57,57 2 380,0 0,0 349,2
12 57,05 2 467,2 0,0 392,6
13 55,57 2 534,7 0,0 315,0
14 54,06 2 608,3 0,0 377,6
15 52,63 2 539,6 0,0 456,5
16 52,87 2 401,7 0,0 431,2
17 53,75 2 068,9 0,0 443,8
18 56,85 2 190,1 0,0 548,4
19 58,10 2 303,7 0,0 926,7
20 58,67 2 351,1 0,0 760,8
21 57,02 2 532,0 0,0 563,3
22 55,51 2 361,0 0,0 307,4
23 55,00 2 096,2 0,0 271,6
24 51,32 2 429,1 0,0 578,4
Celkem 56 293,3 0,0 15 567,6
SPOT MARKET INDEX -  20.07.2018
Index EUR/MWh Změna (%)
BASE LOAD 53,37 3,21 nárůst
PEAK LOAD 56,38 2,55 nárůst
OFFPEAK LOAD 50,36 3,99 nárůst
Celkové množství ČR
MWh
BASE LOAD 56 293,3
PEAK LOAD 28 570,0
OFFPEAK LOAD 27 723,3

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)