Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 23.07.2018

Výsledky denního trhu ČR - 23.07.2018
Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 46,60 2 202,9 131,8 0,0
2 43,61 1 753,2 0,0 215,0
3 42,24 2 016,1 0,0 494,2
4 41,11 2 033,6 0,0 266,6
5 41,52 2 064,4 0,0 167,0
6 43,01 2 096,5 0,0 250,5
7 52,29 2 606,4 140,3 0,0
8 57,60 2 846,7 295,5 0,0
9 58,30 2 583,2 100,1 0,0
10 58,60 2 632,5 99,5 0,0
11 57,79 2 723,8 229,0 0,0
12 57,62 2 591,8 280,1 0,0
13 55,79 2 892,8 337,4 0,0
14 55,19 2 735,0 344,6 0,0
15 54,90 2 982,6 257,5 0,0
16 55,82 2 930,2 271,4 0,0
17 57,07 3 199,8 267,9 0,0
18 58,40 2 918,6 55,8 0,0
19 59,38 2 860,6 0,0 31,3
20 60,57 3 059,9 0,0 183,0
21 59,20 3 057,8 283,6 0,0
22 58,09 2 974,2 405,8 0,0
23 57,95 2 628,8 103,4 0,0
24 51,68 2 507,1 188,2 0,0
Celkem 62 898,5 3 791,9 1 607,6
SPOT MARKET INDEX -  23.07.2018
Index EUR/MWh Změna (%)
BASE LOAD 53,51 14,36 nárůst
PEAK LOAD 57,45 23,07 nárůst
OFFPEAK LOAD 49,58 5,71 nárůst
Celkové množství ČR
MWh
BASE LOAD 62 898,5
PEAK LOAD 34 110,8
OFFPEAK LOAD 28 787,7

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)