Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 25.07.2018

Výsledky denního trhu ČR - 25.07.2018
Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 51,73 1 762,1 53,7 0,0
2 48,01 1 907,0 0,0 108,3
3 48,00 1 973,2 0,0 275,9
4 46,96 2 000,6 0,0 345,4
5 46,63 1 978,0 0,0 337,5
6 50,00 1 958,2 119,5 0,0
7 56,44 1 803,1 5,0 0,0
8 65,23 2 111,1 0,0 166,1
9 66,52 1 961,6 0,0 25,5
10 65,00 2 150,6 0,0 112,0
11 62,30 2 493,5 0,0 170,8
12 61,15 2 207,8 111,0 0,0
13 60,25 2 296,6 156,5 0,0
14 58,60 2 229,0 170,5 0,0
15 57,89 2 213,9 179,0 0,0
16 59,00 2 282,4 154,9 0,0
17 58,90 2 240,4 81,2 0,0
18 61,00 2 079,6 0,0 44,2
19 64,87 1 934,0 124,8 0,0
20 66,20 1 910,4 71,0 0,0
21 64,80 2 230,7 130,0 0,0
22 63,60 2 094,8 151,5 0,0
23 60,00 2 277,2 83,9 0,0
24 54,22 2 158,3 177,8 0,0
Celkem 50 254,1 1 770,3 1 585,7
SPOT MARKET INDEX -  25.07.2018
Index EUR/MWh Změna (%)
BASE LOAD 58,22 4,77 nárůst
PEAK LOAD 61,81 5,82 nárůst
OFFPEAK LOAD 54,64 3,60 nárůst
Celkové množství ČR
MWh
BASE LOAD 50 254,1
PEAK LOAD 25 999,8
OFFPEAK LOAD 24 254,3

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)