Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 30.07.2018

Výsledky denního trhu ČR - 30.07.2018
Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 46,01 1 898,0 0,0 439,1
2 42,93 2 220,3 0,0 878,5
3 41,20 2 687,2 0,0 1 196,3
4 41,02 2 781,4 0,0 1 288,0
5 40,96 2 632,8 0,0 1 162,6
6 42,75 2 148,1 0,0 601,4
7 50,30 2 231,3 0,0 522,2
8 59,57 2 144,3 0,0 195,5
9 60,43 2 094,8 0,0 128,1
10 60,20 2 333,5 29,6 0,0
11 59,81 2 214,4 0,0 118,9
12 59,20 2 509,8 120,0 0,0
13 58,00 2 466,3 76,0 0,0
14 57,94 2 477,7 80,0 0,0
15 55,23 2 401,9 106,0 0,0
16 56,95 2 313,7 116,0 0,0
17 58,95 2 354,5 199,8 0,0
18 62,29 2 121,5 44,4 0,0
19 64,19 2 182,7 0,0 213,2
20 65,04 2 016,7 74,7 0,0
21 64,46 2 228,8 106,5 0,0
22 63,00 2 134,4 128,8 0,0
23 59,30 2 045,4 160,8 0,0
24 52,20 2 037,2 214,7 0,0
Celkem 54 676,7 1 457,3 6 743,8
SPOT MARKET INDEX -  30.07.2018
Index EUR/MWh Změna (%)
BASE LOAD 55,08 20,76 nárůst
PEAK LOAD 59,85 34,43 nárůst
OFFPEAK LOAD 50,31 7,75 nárůst
Celkové množství ČR
MWh
BASE LOAD 54 676,7
PEAK LOAD 27 487,5
OFFPEAK LOAD 27 189,2

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)