Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 03.08.2018

Výsledky denního trhu ČR - 03.08.2018
Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 53,90 1 907,7 0,0 312,8
2 51,01 2 371,7 0,0 879,3
3 48,86 2 672,9 0,0 1 106,1
4 47,47 2 621,4 0,0 970,8
5 48,61 2 602,0 0,0 995,6
6 51,05 2 518,1 0,0 992,8
7 58,23 1 950,9 0,0 714,0
8 69,49 2 297,1 0,0 1 067,6
9 73,43 2 461,0 0,0 1 064,9
10 72,14 2 442,2 0,0 963,2
11 72,04 2 090,8 560,1 0,0
12 72,05 2 431,0 882,0 0,0
13 68,34 2 394,3 846,6 0,0
14 66,74 2 442,8 949,2 0,0
15 65,00 2 501,4 1 122,5 0,0
16 65,60 2 256,7 922,5 0,0
17 66,60 2 061,0 801,7 0,0
18 71,00 1 881,5 575,3 0,0
19 72,00 2 329,2 0,0 1 277,5
20 72,34 2 321,6 0,0 1 306,1
21 71,60 2 231,9 0,0 773,2
22 70,52 2 176,7 0,0 482,6
23 67,23 2 005,6 0,0 503,2
24 59,88 1 764,2 0,0 595,2
Celkem 54 733,7 6 659,9 14 004,9
SPOT MARKET INDEX -  03.08.2018
Index EUR/MWh Změna (%)
BASE LOAD 63,96 8,94 nárůst
PEAK LOAD 69,77 9,91 nárůst
OFFPEAK LOAD 58,15 7,78 nárůst
Celkové množství ČR
MWh
BASE LOAD 54 733,7
PEAK LOAD 27 613,5
OFFPEAK LOAD 27 120,2

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)