Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 07.08.2018

Výsledky denního trhu ČR - 07.08.2018
Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 55,00 1 861,7 538,2 0,0
2 50,99 1 468,1 113,0 0,0
3 49,36 1 712,2 0,0 306,4
4 48,40 1 913,2 0,0 302,8
5 48,00 1 820,1 0,0 135,3
6 50,14 1 533,1 0,0 194,9
7 60,00 2 140,2 391,1 0,0
8 67,98 2 119,1 0,0 92,1
9 69,82 2 171,0 0,0 267,7
10 69,87 2 360,2 0,0 163,8
11 68,14 2 176,4 0,0 57,7
12 67,50 2 318,2 45,4 0,0
13 66,25 2 222,8 0,0 40,1
14 65,05 2 215,8 24,2 0,0
15 64,00 2 181,3 68,6 0,0
16 65,40 2 181,6 33,4 0,0
17 68,45 2 043,3 0,0 29,7
18 72,50 2 161,2 64,1 0,0
19 74,84 2 107,0 32,8 0,0
20 80,78 2 197,3 0,0 370,0
21 72,91 2 251,2 61,0 0,0
22 70,80 2 318,9 152,5 0,0
23 67,17 2 473,1 455,3 0,0
24 56,23 2 416,5 584,2 0,0
Celkem 50 363,5 2 563,8 1 960,5
SPOT MARKET INDEX -  07.08.2018
Index EUR/MWh Změna (%)
BASE LOAD 63,73 1,45 pokles
PEAK LOAD 69,38 0,94 pokles
OFFPEAK LOAD 58,08 2,07 pokles
Celkové množství ČR
MWh
BASE LOAD 50 363,5
PEAK LOAD 26 336,1
OFFPEAK LOAD 24 027,4

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)