Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 09.08.2018

Výsledky denního trhu ČR - 09.08.2018
Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 52,00 1 911,3 529,5 0,0
2 49,33 1 681,9 184,0 0,0
3 48,50 2 001,1 0,0 118,7
4 47,10 2 034,9 0,0 30,2
5 47,22 2 067,1 112,0 0,0
6 49,80 1 945,2 115,2 0,0
7 56,00 2 406,9 344,9 0,0
8 64,20 2 598,3 0,0 244,2
9 69,23 2 287,3 0,0 449,8
10 68,90 2 562,6 1 289,0 0,0
11 66,20 3 174,5 1 550,4 0,0
12 65,50 3 123,4 1 430,5 0,0
13 64,80 3 255,3 1 700,0 0,0
14 63,00 3 186,1 1 700,0 0,0
15 60,30 3 215,2 1 700,0 0,0
16 58,96 2 894,5 1 700,0 0,0
17 59,92 2 787,6 1 676,8 0,0
18 64,00 2 663,0 1 597,0 0,0
19 63,34 2 182,5 0,0 267,7
20 62,90 2 038,5 0,0 223,4
21 59,00 2 247,3 0,0 24,4
22 57,01 2 248,8 42,0 0,0
23 50,80 2 320,1 385,0 0,0
24 44,01 2 660,9 465,0 0,0
Celkem 59 494,3 16 521,3 1 358,4
SPOT MARKET INDEX -  09.08.2018
Index EUR/MWh Změna (%)
BASE LOAD 58,00 0,40 nárůst
PEAK LOAD 63,92 4,75 nárůst
OFFPEAK LOAD 52,08 4,48 pokles
Celkové množství ČR
MWh
BASE LOAD 59 494,3
PEAK LOAD 33 370,5
OFFPEAK LOAD 26 123,8

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)