Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 11.08.2018

Výsledky denního trhu ČR - 11.08.2018
Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 50,12 1 473,7 63,6 0,0
2 46,70 1 592,1 0,0 139,7
3 44,59 1 887,7 0,0 404,9
4 42,99 1 963,2 0,0 613,4
5 42,09 2 096,6 0,0 613,1
6 42,70 2 101,8 0,0 662,9
7 43,00 1 651,5 0,0 196,1
8 45,09 1 568,4 0,0 66,7
9 46,21 2 220,3 1 594,1 0,0
10 46,40 2 395,5 1 668,3 0,0
11 41,60 2 710,9 1 700,0 0,0
12 38,01 2 789,1 1 700,0 0,0
13 32,50 2 778,6 1 700,0 0,0
14 29,50 3 001,7 1 700,0 0,0
15 28,20 3 104,2 1 700,0 0,0
16 30,15 2 945,2 1 700,0 0,0
17 33,71 2 657,1 1 700,0 0,0
18 40,71 2 524,6 1 700,0 0,0
19 47,78 2 198,7 1 556,5 0,0
20 54,00 2 082,5 1 397,6 0,0
21 55,50 1 842,0 0,0 254,4
22 56,70 1 846,5 0,0 268,6
23 56,10 2 043,1 0,0 385,6
24 51,58 1 922,3 0,0 628,7
Celkem 53 397,3 19 880,1 4 234,1
SPOT MARKET INDEX -  11.08.2018
Index EUR/MWh Změna (%)
BASE LOAD 43,58 6,20 pokles
PEAK LOAD 39,06 30,68 pokles
OFFPEAK LOAD 48,10 31,56 nárůst
Celkové množství ČR
MWh
BASE LOAD 53 397,3
PEAK LOAD 31 408,4
OFFPEAK LOAD 21 988,9

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)