Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 12.08.2018

Výsledky denního trhu ČR - 12.08.2018
Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 50,00 1 746,3 0,0 103,1
2 46,60 1 948,5 0,0 458,5
3 44,94 2 066,2 0,0 645,9
4 43,60 2 181,4 0,0 667,4
5 42,45 2 253,5 0,0 738,6
6 42,40 2 513,8 0,0 936,5
7 42,01 2 397,7 0,0 933,2
8 43,31 1 801,7 0,0 43,5
9 44,30 1 802,7 0,0 73,7
10 45,21 1 891,0 0,0 7,7
11 44,34 2 093,4 56,5 0,0
12 44,40 2 152,6 41,3 0,0
13 43,04 2 239,6 0,0 49,1
14 41,93 2 511,7 0,0 117,5
15 38,76 2 610,5 0,0 159,1
16 43,35 2 474,9 0,0 116,5
17 44,36 2 005,6 0,0 88,5
18 48,36 1 900,4 0,0 71,3
19 54,96 1 946,9 0,0 106,4
20 62,52 1 878,5 0,0 302,9
21 63,34 2 136,3 246,6 0,0
22 64,00 2 077,5 0,0 77,4
23 63,06 2 048,7 0,0 382,0
24 57,95 2 035,0 0,0 460,9
Celkem 50 714,4 344,4 6 539,7
SPOT MARKET INDEX -  12.08.2018
Index EUR/MWh Změna (%)
BASE LOAD 48,30 10,83 nárůst
PEAK LOAD 46,29 18,51 nárůst
OFFPEAK LOAD 50,31 4,59 nárůst
Celkové množství ČR
MWh
BASE LOAD 50 714,4
PEAK LOAD 25 507,8
OFFPEAK LOAD 25 206,6

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)