Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 14.08.2018

Výsledky denního trhu ČR - 14.08.2018
Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 49,50 1 790,2 343,2 0,0
2 47,31 1 768,2 241,0 0,0
3 46,27 2 228,1 72,3 0,0
4 44,68 2 202,7 0,0 133,0
5 44,76 2 199,9 177,2 0,0
6 47,13 1 674,2 271,9 0,0
7 54,33 1 927,9 0,0 95,2
8 60,30 2 229,8 32,4 0,0
9 61,58 2 742,8 1 553,0 0,0
10 61,70 2 988,1 1 603,5 0,0
11 60,40 3 163,5 1 691,0 0,0
12 60,50 3 265,9 1 700,0 0,0
13 65,00 3 105,5 1 700,0 0,0
14 61,00 3 047,4 1 700,0 0,0
15 50,34 2 990,6 1 700,0 0,0
16 59,00 2 907,7 1 700,0 0,0
17 62,00 2 875,1 1 700,0 0,0
18 62,00 2 832,8 1 700,0 0,0
19 55,50 2 717,8 1 619,5 0,0
20 59,70 2 655,4 1 561,1 0,0
21 59,43 2 870,8 1 619,9 0,0
22 59,70 2 893,0 1 700,0 0,0
23 58,00 2 569,1 1 700,0 0,0
24 51,30 2 402,5 1 698,5 0,0
Celkem 62 049,0 27 784,5 228,2
SPOT MARKET INDEX -  14.08.2018
Index EUR/MWh Změna (%)
BASE LOAD 55,89 3,07 pokles
PEAK LOAD 59,89 4,47 pokles
OFFPEAK LOAD 51,89 1,41 pokles
Celkové množství ČR
MWh
BASE LOAD 62 049,0
PEAK LOAD 35 292,6
OFFPEAK LOAD 26 756,4

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)