Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 15.08.2018

SPOT MARKET INDEX -  15.08.2018
Index EUR/MWh Změna (%) Celkové množství ČR (MWh)
BASE LOAD 56,06 0,30 nárůst 60 099,3 pokles
PEAK LOAD 58,48 2,35 pokles 35 178,6 pokles
OFFPEAK LOAD 53,65 3,39 nárůst 24 920,7 pokles
Výsledky denního trhu ČR - 15.08.2018
Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 49,67 1 432,6 66,6 0,0
2 46,99 1 394,2 0,0 162,9
3 46,30 1 807,7 0,0 301,7
4 45,18 2 045,6 0,0 627,0
5 44,76 1 775,2 0,0 428,1
6 46,90 1 592,4 0,0 299,5
7 51,63 1 901,4 0,0 313,2
8 57,93 2 175,3 0,0 598,6
9 60,76 2 880,2 1 383,0 0,0
10 60,77 2 835,3 1 412,6 0,0
11 58,97 2 998,7 1 601,4 0,0
12 58,26 2 927,0 1 597,8 0,0
13 58,50 3 035,2 1 678,4 0,0
14 55,45 3 005,1 1 700,0 0,0
15 52,88 2 939,0 1 700,0 0,0
16 53,00 2 948,9 1 700,0 0,0
17 56,19 2 926,1 1 686,8 0,0
18 58,50 2 886,9 1 681,4 0,0
19 61,84 2 932,8 1 590,2 0,0
20 66,63 2 863,4 1 407,4 0,0
21 68,58 2 930,1 1 603,0 0,0
22 66,24 2 674,8 1 434,0 0,0
23 62,73 2 663,8 1 527,8 0,0
24 56,89 2 527,6 1 568,9 0,0
Celkem 60 099,3 25 339,3 2 731,0

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)