Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 15.08.2018

Výsledky denního trhu ČR - 15.08.2018
Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 49,67 1 432,6 66,6 0,0
2 46,99 1 394,2 0,0 162,9
3 46,30 1 807,7 0,0 301,7
4 45,18 2 045,6 0,0 627,0
5 44,76 1 775,2 0,0 428,1
6 46,90 1 592,4 0,0 299,5
7 51,63 1 901,4 0,0 313,2
8 57,93 2 175,3 0,0 598,6
9 60,76 2 880,2 1 383,0 0,0
10 60,77 2 835,3 1 412,6 0,0
11 58,97 2 998,7 1 601,4 0,0
12 58,26 2 927,0 1 597,8 0,0
13 58,50 3 035,2 1 678,4 0,0
14 55,45 3 005,1 1 700,0 0,0
15 52,88 2 939,0 1 700,0 0,0
16 53,00 2 948,9 1 700,0 0,0
17 56,19 2 926,1 1 686,8 0,0
18 58,50 2 886,9 1 681,4 0,0
19 61,84 2 932,8 1 590,2 0,0
20 66,63 2 863,4 1 407,4 0,0
21 68,58 2 930,1 1 603,0 0,0
22 66,24 2 674,8 1 434,0 0,0
23 62,73 2 663,8 1 527,8 0,0
24 56,89 2 527,6 1 568,9 0,0
Celkem 60 099,3 25 339,3 2 731,0
SPOT MARKET INDEX -  15.08.2018
Index EUR/MWh Změna (%)
BASE LOAD 56,06 0,30 nárůst
PEAK LOAD 58,48 2,35 pokles
OFFPEAK LOAD 53,65 3,39 nárůst
Celkové množství ČR
MWh
BASE LOAD 60 099,3
PEAK LOAD 35 178,6
OFFPEAK LOAD 24 920,7

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)