Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 16.08.2018

Výsledky denního trhu ČR - 16.08.2018
Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 51,58 1 466,2 20,5 0,0
2 49,23 1 445,5 0,0 84,6
3 48,23 1 878,8 0,0 349,5
4 46,81 1 828,2 0,0 304,4
5 46,27 1 816,9 0,0 365,2
6 49,11 1 594,3 0,0 298,0
7 56,09 2 116,9 0,0 455,9
8 61,81 2 358,9 0,0 317,8
9 64,01 2 350,7 0,0 490,8
10 63,50 2 807,4 1 471,2 0,0
11 59,50 3 113,1 1 489,0 0,0
12 65,00 3 103,7 1 675,9 0,0
13 68,47 3 127,6 1 687,4 0,0
14 63,53 3 093,9 1 700,0 0,0
15 62,00 3 072,3 1 700,0 0,0
16 65,73 2 969,6 1 676,8 0,0
17 68,44 2 802,2 1 549,0 0,0
18 67,08 2 758,0 1 513,1 0,0
19 66,00 2 733,1 1 457,3 0,0
20 68,62 2 809,6 1 409,0 0,0
21 68,93 3 019,3 1 530,9 0,0
22 66,75 2 878,6 1 518,1 0,0
23 63,50 2 615,6 1 405,0 0,0
24 58,50 2 572,0 1 249,8 0,0
Celkem 60 332,4 23 053,0 2 666,2
SPOT MARKET INDEX -  16.08.2018
Index EUR/MWh Změna (%)
BASE LOAD 60,36 7,67 nárůst
PEAK LOAD 65,16 11,42 nárůst
OFFPEAK LOAD 55,57 3,58 nárůst
Celkové množství ČR
MWh
BASE LOAD 60 332,4
PEAK LOAD 34 741,2
OFFPEAK LOAD 25 591,2

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)