Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 19.08.2018

Výsledky denního trhu ČR - 19.08.2018
Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 52,66 2 071,9 337,8 0,0
2 48,70 1 920,3 202,1 0,0
3 47,00 1 860,5 0,0 168,6
4 45,74 1 954,3 0,0 389,6
5 44,86 1 902,2 0,0 261,8
6 44,83 2 153,3 0,0 425,0
7 43,84 1 967,5 0,0 102,1
8 46,00 1 891,1 0,0 93,4
9 47,89 1 840,2 160,8 0,0
10 48,69 1 988,2 259,0 0,0
11 46,29 1 860,2 159,0 0,0
12 45,68 1 779,1 149,0 0,0
13 44,90 2 026,4 149,0 0,0
14 43,60 2 250,6 140,8 0,0
15 41,00 2 006,2 111,1 0,0
16 43,00 2 341,5 123,9 0,0
17 44,20 2 081,1 179,0 0,0
18 48,88 2 054,9 179,0 0,0
19 56,35 1 713,2 185,3 0,0
20 61,40 1 648,3 140,7 0,0
21 64,70 1 891,1 334,0 0,0
22 65,40 1 846,5 247,1 0,0
23 65,00 1 995,4 208,4 0,0
24 57,90 1 918,1 353,9 0,0
Celkem 46 962,1 3 619,9 1 440,5
SPOT MARKET INDEX -  19.08.2018
Index EUR/MWh Změna (%)
BASE LOAD 49,94 4,37 pokles
PEAK LOAD 47,66 6,82 pokles
OFFPEAK LOAD 52,22 2,01 pokles
Celkové množství ČR
MWh
BASE LOAD 46 962,1
PEAK LOAD 23 589,9
OFFPEAK LOAD 23 372,2

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)