Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 25.08.2018

Výsledky denního trhu ČR - 25.08.2018
Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 55,99 1 846,0 179,2 0,0
2 53,35 1 638,6 0,0 25,6
3 50,23 1 585,1 0,0 193,7
4 49,03 1 476,5 0,0 36,6
5 48,80 1 484,5 0,0 39,1
6 48,75 1 563,3 23,2 0,0
7 50,01 1 795,5 0,0 55,7
8 54,10 1 735,6 0,0 143,5
9 57,10 1 730,0 0,0 133,1
10 59,30 2 454,0 1 636,9 0,0
11 59,40 2 627,5 1 700,0 0,0
12 59,00 2 676,8 1 700,0 0,0
13 51,50 2 633,6 1 700,0 0,0
14 48,35 2 732,2 1 700,0 0,0
15 47,90 2 809,9 1 700,0 0,0
16 50,77 2 763,3 1 686,5 0,0
17 48,90 2 640,4 1 700,0 0,0
18 51,80 2 396,2 1 624,2 0,0
19 59,93 2 245,8 1 516,7 0,0
20 63,88 2 055,4 1 347,2 0,0
21 65,78 1 848,4 0,0 191,8
22 63,59 1 704,9 0,0 261,1
23 61,40 1 808,8 0,0 267,1
24 55,62 1 998,7 0,0 80,4
Celkem 50 251,0 18 213,9 1 427,7
SPOT MARKET INDEX -  25.08.2018
Index EUR/MWh Změna (%)
BASE LOAD 54,77 6,02 pokles
PEAK LOAD 54,82 9,25 pokles
OFFPEAK LOAD 54,72 2,55 pokles
Celkové množství ČR
MWh
BASE LOAD 50 251,0
PEAK LOAD 29 765,1
OFFPEAK LOAD 20 485,9

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)