Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 29.08.2018

Výsledky denního trhu ČR - 29.08.2018
Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 58,46 1 532,1 10,0 0,0
2 56,71 1 485,5 0,0 302,7
3 54,87 1 678,0 0,0 321,9
4 53,75 1 709,7 0,0 469,4
5 53,96 1 715,3 0,0 356,3
6 56,20 1 675,7 0,0 156,6
7 66,30 2 165,7 0,0 495,8
8 71,61 2 750,9 0,0 930,3
9 72,30 2 537,5 0,0 908,4
10 70,60 2 443,4 0,0 708,1
11 66,06 2 460,2 0,0 347,9
12 64,20 3 044,1 1 645,5 0,0
13 59,53 3 080,9 1 644,4 0,0
14 57,50 3 111,6 1 597,4 0,0
15 58,77 3 103,4 1 584,0 0,0
16 64,09 2 944,5 1 571,2 0,0
17 66,42 2 952,2 1 604,1 0,0
18 70,36 2 380,5 0,0 573,3
19 72,70 2 504,6 0,0 890,4
20 75,44 2 336,2 0,0 759,6
21 76,15 2 687,7 0,0 384,6
22 69,60 2 609,3 0,0 1 029,1
23 63,49 2 426,2 0,0 776,0
24 54,85 1 981,1 0,0 469,2
Celkem 57 316,3 9 656,6 9 879,6
SPOT MARKET INDEX -  29.08.2018
Index EUR/MWh Změna (%)
BASE LOAD 63,91 2,71 pokles
PEAK LOAD 66,50 6,32 pokles
OFFPEAK LOAD 61,33 1,56 nárůst
Celkové množství ČR
MWh
BASE LOAD 57 316,3
PEAK LOAD 32 899,1
OFFPEAK LOAD 24 417,2

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)