Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 01.09.2018

Výsledky denního trhu ČR - 01.09.2018
Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 60,40 1 828,9 273,0 0,0
2 57,45 1 816,7 16,4 0,0
3 54,18 2 037,5 0,0 237,2
4 52,55 2 043,9 0,0 176,5
5 53,00 2 127,1 0,0 276,3
6 52,70 2 338,3 0,0 334,6
7 54,58 2 231,8 0,0 451,9
8 58,65 2 075,8 0,0 413,8
9 63,43 1 983,1 0,0 480,1
10 66,68 2 216,9 0,0 617,2
11 66,07 2 230,4 1 013,6 0,0
12 64,04 2 385,2 1 170,6 0,0
13 62,10 2 606,4 1 336,1 0,0
14 59,20 2 599,9 1 369,3 0,0
15 56,22 2 561,8 1 351,0 0,0
16 57,52 2 576,9 1 376,1 0,0
17 58,52 2 559,5 1 385,1 0,0
18 63,34 1 941,9 0,0 293,6
19 66,68 2 161,5 0,0 434,1
20 68,80 2 045,7 0,0 238,6
21 69,65 1 873,4 0,0 266,1
22 66,64 2 201,2 0,0 458,1
23 63,89 1 977,9 0,0 118,3
24 56,89 2 041,5 0,0 94,0
Celkem 52 463,2 9 291,2 4 890,4
SPOT MARKET INDEX -  01.09.2018
Index EUR/MWh Změna (%)
BASE LOAD 60,55 8,16 pokles
PEAK LOAD 62,72 12,39 pokles
OFFPEAK LOAD 58,38 3,14 pokles
Celkové množství ČR
MWh
BASE LOAD 52 463,2
PEAK LOAD 27 869,2
OFFPEAK LOAD 24 594,0

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)