Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 02.09.2018

Výsledky denního trhu ČR - 02.09.2018
Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 53,00 2 336,7 0,0 514,4
2 45,00 2 407,6 0,0 687,7
3 42,98 2 752,9 0,0 1 009,4
4 41,93 2 857,4 0,0 1 126,6
5 42,99 3 136,2 0,0 1 372,6
6 42,92 3 050,8 0,0 1 170,4
7 39,99 3 306,4 0,0 1 498,3
8 42,64 3 048,4 0,0 1 331,1
9 49,90 2 813,8 0,0 1 178,1
10 51,00 2 848,4 0,0 1 081,2
11 51,08 2 626,5 0,0 736,0
12 52,02 2 550,6 1 109,2 0,0
13 51,31 2 528,4 1 078,9 0,0
14 48,05 2 835,3 911,9 0,0
15 46,20 2 697,9 1 002,4 0,0
16 47,50 2 813,2 1 068,4 0,0
17 49,18 2 728,2 0,0 401,5
18 54,62 2 418,5 0,0 565,2
19 61,70 2 341,8 0,0 567,1
20 67,00 2 222,3 0,0 71,3
21 67,75 2 450,7 192,5 0,0
22 64,25 1 897,5 0,0 379,4
23 60,00 2 279,8 0,0 441,3
24 52,51 2 278,5 0,0 555,7
Celkem 63 227,8 5 363,3 14 687,3
SPOT MARKET INDEX -  02.09.2018
Index EUR/MWh Změna (%)
BASE LOAD 51,06 15,67 pokles
PEAK LOAD 52,46 16,36 pokles
OFFPEAK LOAD 49,66 14,94 pokles
Celkové množství ČR
MWh
BASE LOAD 63 227,8
PEAK LOAD 31 424,9
OFFPEAK LOAD 31 802,9

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)