Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 03.09.2018

Výsledky denního trhu ČR - 03.09.2018
Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 49,58 1 929,6 0,0 88,3
2 47,99 1 923,6 0,0 212,2
3 46,40 2 119,2 0,0 434,4
4 45,77 2 221,8 0,0 413,1
5 46,61 2 040,9 0,0 170,1
6 50,23 2 098,3 337,3 0,0
7 63,69 2 318,1 183,5 0,0
8 71,86 2 358,4 249,5 0,0
9 73,90 2 343,5 22,7 0,0
10 73,13 2 451,3 0,0 33,0
11 71,81 2 446,6 0,0 8,2
12 71,16 2 886,4 0,0 78,2
13 69,39 3 009,4 22,7 0,0
14 68,30 3 119,0 72,0 0,0
15 67,15 2 928,9 71,8 0,0
16 66,71 2 712,6 47,2 0,0
17 67,11 2 714,9 33,8 0,0
18 69,96 2 597,6 0,0 227,5
19 71,49 2 368,8 0,0 145,5
20 73,20 2 317,1 73,6 0,0
21 74,90 2 532,6 315,9 0,0
22 69,06 2 494,2 271,0 0,0
23 60,00 2 537,4 478,0 0,0
24 54,05 2 521,7 427,4 0,0
Celkem 58 991,9 2 606,4 1 810,5
SPOT MARKET INDEX -  03.09.2018
Index EUR/MWh Změna (%)
BASE LOAD 63,48 24,32 nárůst
PEAK LOAD 70,28 33,97 nárůst
OFFPEAK LOAD 56,68 14,14 nárůst
Celkové množství ČR
MWh
BASE LOAD 58 991,9
PEAK LOAD 31 896,1
OFFPEAK LOAD 27 095,8

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)