Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 04.09.2018

Výsledky denního trhu ČR - 04.09.2018
Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 53,78 1 797,1 0,0 168,4
2 52,20 1 872,4 0,0 501,6
3 50,29 2 047,2 0,0 597,2
4 49,98 2 037,2 0,0 471,5
5 50,03 2 061,8 0,0 603,0
6 53,73 1 852,5 0,0 431,9
7 66,97 2 326,2 0,0 417,1
8 74,89 2 323,8 0,0 571,8
9 76,65 2 038,8 0,0 300,2
10 76,07 2 245,5 0,0 304,4
11 74,34 2 205,7 0,0 123,3
12 73,02 2 290,4 0,0 29,1
13 70,43 2 443,3 0,0 31,5
14 68,99 2 361,2 38,0 0,0
15 67,13 2 225,0 0,0 1,4
16 67,84 2 215,4 0,0 31,4
17 69,70 2 102,8 0,0 153,2
18 72,16 2 020,7 0,0 422,7
19 73,80 2 003,1 0,0 407,7
20 76,59 2 058,9 0,0 339,7
21 75,33 2 183,7 0,0 187,0
22 70,21 1 940,8 0,0 274,0
23 61,00 2 027,3 219,7 0,0
24 55,06 1 932,9 81,7 0,0
Celkem 50 613,7 339,4 6 368,1
SPOT MARKET INDEX -  04.09.2018
Index EUR/MWh Změna (%)
BASE LOAD 65,84 3,72 nárůst
PEAK LOAD 72,23 2,77 nárůst
OFFPEAK LOAD 59,46 4,90 nárůst
Celkové množství ČR
MWh
BASE LOAD 50 613,7
PEAK LOAD 26 210,8
OFFPEAK LOAD 24 402,9

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)