Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 11.09.2018

Výsledky denního trhu ČR - 11.09.2018
Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 55,01 2 366,3 0,0 321,3
2 52,87 2 628,5 0,0 547,1
3 51,06 3 087,2 0,0 842,9
4 50,00 3 297,7 0,0 879,4
5 48,88 2 952,8 0,0 497,6
6 51,93 2 296,1 0,0 213,8
7 65,28 2 506,9 0,0 598,7
8 71,20 2 831,0 0,0 618,3
9 72,31 2 388,0 0,0 502,1
10 65,40 2 655,2 0,0 375,5
11 53,80 2 427,1 32,0 0,0
12 50,01 3 268,2 1 700,0 0,0
13 63,67 3 279,6 1 695,4 0,0
14 50,00 3 278,2 1 700,0 0,0
15 50,00 3 226,2 1 700,0 0,0
16 63,70 3 103,8 1 681,5 0,0
17 67,80 2 871,7 1 521,7 0,0
18 66,21 2 771,3 1 358,9 0,0
19 69,30 2 790,5 1 021,0 0,0
20 74,75 2 261,8 0,0 109,3
21 74,01 2 441,1 0,0 88,1
22 69,14 2 442,0 0,0 410,0
23 60,90 2 393,5 0,0 519,2
24 53,27 2 393,8 0,0 410,5
Celkem 65 958,5 12 410,5 6 933,8
SPOT MARKET INDEX -  11.09.2018
Index EUR/MWh Změna (%)
BASE LOAD 60,44 1,32 pokles
PEAK LOAD 62,25 3,77 pokles
OFFPEAK LOAD 58,63 1,40 nárůst
Celkové množství ČR
MWh
BASE LOAD 65 958,5
PEAK LOAD 34 321,6
OFFPEAK LOAD 31 636,9

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)