Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 12.09.2018

Výsledky denního trhu ČR - 12.09.2018
Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 54,05 2 357,8 1 084,9 0,0
2 52,04 2 589,5 0,0 809,0
3 50,51 2 456,0 0,0 636,3
4 49,00 2 419,2 0,0 658,9
5 49,89 2 286,1 0,0 437,1
6 52,91 2 116,8 0,0 238,3
7 69,90 2 679,0 0,0 671,9
8 74,80 2 925,2 0,0 492,1
9 74,83 2 788,7 1 031,4 0,0
10 72,50 3 163,1 1 197,3 0,0
11 66,48 3 649,5 1 700,0 0,0
12 61,80 3 510,0 1 700,0 0,0
13 57,31 3 694,1 1 700,0 0,0
14 56,23 3 640,1 1 700,0 0,0
15 56,42 3 550,1 1 700,0 0,0
16 61,30 3 832,0 1 700,0 0,0
17 66,74 3 808,3 1 700,0 0,0
18 74,09 3 287,6 1 582,1 0,0
19 76,65 3 028,4 1 612,6 0,0
20 81,60 3 179,8 1 700,0 0,0
21 81,50 2 899,2 74,0 0,0
22 75,00 2 762,4 0,0 488,0
23 69,87 2 490,9 171,0 0,0
24 62,10 2 108,5 0,0 99,2
Celkem 71 222,3 20 353,3 4 530,8
SPOT MARKET INDEX -  12.09.2018
Index EUR/MWh Změna (%)
BASE LOAD 64,48 6,68 nárůst
PEAK LOAD 67,16 7,89 nárůst
OFFPEAK LOAD 61,80 5,41 nárůst
Celkové množství ČR
MWh
BASE LOAD 71 222,3
PEAK LOAD 41 131,7
OFFPEAK LOAD 30 090,6

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)