Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 14.09.2018

Výsledky denního trhu ČR - 14.09.2018
Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 57,87 2 758,2 257,0 0,0
2 55,48 2 814,2 0,0 70,1
3 53,32 2 980,2 0,0 194,0
4 51,00 3 084,5 0,0 271,5
5 51,48 3 001,2 0,0 201,0
6 55,71 2 748,3 29,3 0,0
7 71,89 2 882,9 0,0 180,9
8 77,50 3 018,9 0,0 94,3
9 78,36 3 055,0 0,0 101,2
10 77,43 3 409,3 1 431,3 0,0
11 75,36 3 864,1 1 700,0 0,0
12 74,21 3 486,1 1 700,0 0,0
13 71,10 4 074,5 1 700,0 0,0
14 67,03 3 866,3 1 700,0 0,0
15 62,60 3 885,6 1 700,0 0,0
16 62,49 3 734,7 1 700,0 0,0
17 62,49 3 690,3 1 700,0 0,0
18 67,72 3 464,0 1 700,0 0,0
19 70,70 2 944,1 0,0 0,0
20 72,60 2 926,7 0,0 0,0
21 73,15 2 853,7 18,0 0,0
22 63,80 2 798,5 0,0 0,0
23 59,66 2 896,5 52,0 0,0
24 54,19 2 555,6 27,0 0,0
Celkem 76 793,4 15 414,6 1 113,0
SPOT MARKET INDEX -  14.09.2018
Index EUR/MWh Změna (%)
BASE LOAD 65,30 6,34 pokles
PEAK LOAD 70,17 7,23 pokles
OFFPEAK LOAD 60,42 5,31 pokles
Celkové množství ČR
MWh
BASE LOAD 76 793,4
PEAK LOAD 42 400,7
OFFPEAK LOAD 34 392,7

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)