Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 15.09.2018

Výsledky denního trhu ČR - 15.09.2018
Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 54,10 2 300,1 113,0 0,0
2 50,72 2 036,8 50,0 0,0
3 48,65 2 140,0 125,0 0,0
4 46,27 2 188,7 60,8 0,0
5 45,20 2 272,6 126,0 0,0
6 46,24 2 149,4 125,0 0,0
7 49,80 2 010,7 87,0 0,0
8 51,47 3 022,4 1 700,0 0,0
9 56,81 2 702,5 1 700,0 0,0
10 55,80 2 735,5 1 700,0 0,0
11 50,02 2 714,7 1 700,0 0,0
12 45,93 2 935,8 1 700,0 0,0
13 42,66 2 753,0 1 700,0 0,0
14 40,06 2 889,5 1 700,0 0,0
15 38,10 2 920,2 1 700,0 0,0
16 42,51 2 737,0 1 700,0 0,0
17 46,80 2 764,4 1 700,0 0,0
18 54,78 2 835,2 1 700,0 0,0
19 64,10 2 950,1 1 700,0 0,0
20 69,70 2 957,8 1 700,0 0,0
21 71,60 2 854,1 1 700,0 0,0
22 66,00 2 188,5 46,0 0,0
23 61,28 2 096,3 37,0 0,0
24 56,17 2 004,7 12,0 0,0
Celkem 61 160,0 24 581,8 0,0
SPOT MARKET INDEX -  15.09.2018
Index EUR/MWh Změna (%)
BASE LOAD 52,28 19,94 pokles
PEAK LOAD 50,61 27,88 pokles
OFFPEAK LOAD 53,96 10,69 pokles
Celkové množství ČR
MWh
BASE LOAD 61 160,0
PEAK LOAD 33 895,7
OFFPEAK LOAD 27 264,3

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)