Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 17.09.2018

Výsledky denního trhu ČR - 17.09.2018
Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 47,00 2 825,2 1 364,8 0,0
2 43,69 2 491,1 0,0 467,8
3 42,92 2 679,7 0,0 364,3
4 41,60 2 741,6 0,0 338,6
5 43,17 2 690,1 0,0 338,8
6 49,60 2 923,7 1 700,0 0,0
7 67,00 2 465,6 29,0 0,0
8 72,50 2 567,8 144,0 0,0
9 73,00 2 649,4 139,0 0,0
10 70,30 2 694,6 74,0 0,0
11 65,11 2 840,8 74,0 0,0
12 61,62 2 920,9 72,0 0,0
13 56,86 2 870,2 66,0 0,0
14 54,69 2 806,0 65,0 0,0
15 55,25 2 786,0 66,0 0,0
16 58,59 2 635,2 66,0 0,0
17 64,90 2 386,0 61,0 0,0
18 69,40 2 547,9 47,0 0,0
19 74,89 2 477,0 23,0 0,0
20 82,00 2 617,2 24,0 0,0
21 82,00 2 599,2 54,0 0,0
22 71,00 3 050,3 1 700,0 0,0
23 64,70 3 509,0 1 700,0 0,0
24 57,24 3 191,1 1 700,0 0,0
Celkem 65 965,6 9 168,8 1 509,5
SPOT MARKET INDEX -  17.09.2018
Index EUR/MWh Změna (%)
BASE LOAD 61,21 30,07 nárůst
PEAK LOAD 65,55 52,34 nárůst
OFFPEAK LOAD 56,87 11,29 nárůst
Celkové množství ČR
MWh
BASE LOAD 65 965,6
PEAK LOAD 32 231,2
OFFPEAK LOAD 33 734,4

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)