Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 18.09.2018

Výsledky denního trhu ČR - 18.09.2018
Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 50,20 3 355,3 1 700,0 0,0
2 48,01 2 438,1 77,0 0,0
3 46,16 2 485,1 77,0 0,0
4 42,40 2 409,2 77,0 0,0
5 42,92 2 358,8 77,0 0,0
6 47,50 3 121,5 1 700,0 0,0
7 61,49 3 460,7 1 700,0 0,0
8 68,23 2 884,0 111,0 0,0
9 68,00 2 538,3 102,0 0,0
10 65,00 2 680,1 100,0 0,0
11 57,04 2 574,6 1,0 0,0
12 51,19 2 813,9 2,0 0,0
13 47,00 2 844,2 0,0 0,0
14 45,01 2 632,4 0,0 0,0
15 44,73 2 568,2 0,0 0,0
16 46,83 2 448,2 0,0 0,0
17 49,42 2 273,9 0,0 0,0
18 59,49 1 907,5 84,0 0,0
19 67,18 2 354,8 62,0 0,0
20 71,06 2 409,3 59,0 0,0
21 70,17 2 656,5 83,0 0,0
22 60,40 2 167,6 52,0 0,0
23 53,50 2 159,8 11,0 0,0
24 47,40 2 334,7 12,0 0,0
Celkem 61 876,7 6 087,0 0,0
SPOT MARKET INDEX -  18.09.2018
Index EUR/MWh Změna (%)
BASE LOAD 54,60 10,80 pokles
PEAK LOAD 56,00 14,57 pokles
OFFPEAK LOAD 53,20 6,45 pokles
Celkové množství ČR
MWh
BASE LOAD 61 876,7
PEAK LOAD 30 045,4
OFFPEAK LOAD 31 831,3

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)